cleopatra
03 شهریور 1401 - 13:33

هشدار اسرای فلسطینی به رژیم اشغالگر درباره انفجار اوضاع در زندان‌ها

اسرای فلسطینی به اداره زندان‌های رژیم اشغالگر هشدار دادند که اگر اقدامات متجاوزانه صهیونیست‌ها در این زندان‌ها ادامه یافته و به خواسته فلسطینیان توجه نشود، اوضاع به سمت انفجار واقعی پیش خواهد رفت. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کردند که این اسرا در همه زندان‌های رژیم اشغالگر دست به اقدامات شدید اعتراضی زده و هشدار می‌دهند که اگر مطالباتشان برآورده نگردد به سمت انفجار اوضاع حرکت خواهند کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کردند که این اسرا در همه زندان‌های رژیم اشغالگر دست به اقدامات شدید اعتراضی زده و هشدار می‌دهند که اگر مطالباتشان برآورده نگردد به سمت انفجار اوضاع حرکت خواهند کرد.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کردند که این اسرا در همه زندان‌های رژیم اشغالگر دست به اقدامات شدید اعتراضی زده و هشدار می‌دهند که اگر مطالباتشان برآورده نگردد به سمت انفجار اوضاع حرکت خواهند کرد.خبرگزاری تسنیمباشگاه اسرای فلسطینی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که صدها اسیر امروز دست به اعتصاب در حیاط‌های زندان‌های رژیم اشغالگر زده‌اند. باشگاه اسرای فلسطینی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که صدها اسیر امروز دست به اعتصاب در حیاط‌های زندان‌های رژیم اشغالگر زده‌اند.باشگاه اسرای فلسطینی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که صدها اسیر امروز دست به اعتصاب در حیاط‌های زندان‌های رژیم اشغالگر زده‌اند.هیئت امور اسرای فلسطینی با اشاره به اینکه اداره زندان «نفحه» رژیم صهیونیستی سلول‌های اسرای جنبش جهاد اسلامی را قفل کرده و اجازه خروج به آنها نمی‌دهد تاکید کرد که اسرای فلسطینی تا عصر امروز به اداره زندان نفحه مهلت می‌دهند و اگر درب سلول‌های اسرای جهاد اسلامی باز نشود به سمت انفجار واقعی اوضاع می‌رویم. هیئت امور اسرای فلسطینی با اشاره به اینکه اداره زندان «نفحه» رژیم صهیونیستی سلول‌های اسرای جنبش جهاد اسلامی را قفل کرده و اجازه خروج به آنها نمی‌دهد تاکید کرد که اسرای فلسطینی تا عصر امروز به اداره زندان نفحه مهلت می‌دهند و اگر درب سلول‌های اسرای جهاد اسلامی باز نشود به سمت انفجار واقعی اوضاع می‌رویم.هیئت امور اسرای فلسطینی با اشاره به اینکه اداره زندان «نفحه» رژیم صهیونیستی سلول‌های اسرای جنبش جهاد اسلامی را قفل کرده و اجازه خروج به آنها نمی‌دهد تاکید کرد که اسرای فلسطینی تا عصر امروز به اداره زندان نفحه مهلت می‌دهند و اگر درب سلول‌های اسرای جهاد اسلامی باز نشود به سمت انفجار واقعی اوضاع می‌رویم.باشگاه اسرای فلسطینی همچنین اعلام کرد که نظامیان رژیم اشغالگر دیروز به شماری از اسرا در زندان «النقب» یورش بردند. باشگاه اسرای فلسطینی همچنین اعلام کرد که نظامیان رژیم اشغالگر دیروز به شماری از اسرا در زندان «النقب» یورش بردند.باشگاه اسرای فلسطینی همچنین اعلام کرد که نظامیان رژیم اشغالگر دیروز به شماری از اسرا در زندان «النقب» یورش بردند.در همین راستا کمیته اضطراری جنبش اسرای فلسطینی با تاکید بر آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوزی که اداره زندان‌های صهیونیستی علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود اعلام کرد که هیچ یک از تهدیدات و اقدامات سرکوب‌کننده رژیم اشغالگر نمی‌تواند مانع از ادامه مبارزه و مقاومت فلسطینیان شود. در همین راستا کمیته اضطراری جنبش اسرای فلسطینی با تاکید بر آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوزی که اداره زندان‌های صهیونیستی علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود اعلام کرد که هیچ یک از تهدیدات و اقدامات سرکوب‌کننده رژیم اشغالگر نمی‌تواند مانع از ادامه مبارزه و مقاومت فلسطینیان شود.در همین راستا کمیته اضطراری جنبش اسرای فلسطینی با تاکید بر آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوزی که اداره زندان‌های صهیونیستی علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود اعلام کرد که هیچ یک از تهدیدات و اقدامات سرکوب‌کننده رژیم اشغالگر نمی‌تواند مانع از ادامه مبارزه و مقاومت فلسطینیان شود.کمیته عالی اضطراری اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای، جمعه آینده را روز بسیج عمومی برای همبستگی با اسرا اعلام کرد. کمیته عالی اضطراری اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای، جمعه آینده را روز بسیج عمومی برای همبستگی با اسرا اعلام کرد.کمیته عالی اضطراری اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای، جمعه آینده را روز بسیج عمومی برای همبستگی با اسرا اعلام کرد.در این بیانیه آمده است که سازمان زندان‌های صهیونیستی به تلاش‌های خود برای در هم شکستن عزم و اراده و وحدت اسرا در داخل زندان‌ها از طریق اقدامات خودسرانه که آخرین نمونه آن جابجایی گسترده اسرای محکوم به حبس ابد بود، ادامه می‌دهد تا این‌گونه پایداری اسرا را بشکند. در این بیانیه آمده است که سازمان زندان‌های صهیونیستی به تلاش‌های خود برای در هم شکستن عزم و اراده و وحدت اسرا در داخل زندان‌ها از طریق اقدامات خودسرانه که آخرین نمونه آن جابجایی گسترده اسرای محکوم به حبس ابد بود، ادامه می‌دهد تا این‌گونه پایداری اسرا را بشکند.در این بیانیه آمده است که سازمان زندان‌های صهیونیستی به تلاش‌های خود برای در هم شکستن عزم و اراده و وحدت اسرا در داخل زندان‌ها از طریق اقدامات خودسرانه که آخرین نمونه آن جابجایی گسترده اسرای محکوم به حبس ابد بود، ادامه می‌دهد تا این‌گونه پایداری اسرا را بشکند.این درحالی است که مدیریت زندان‌های رژیم صهیونیستی در شماری از زندان‌ها اعلام کرد که قصد دارد فشارهای بیشتری علیه اسرا اعمال کند. این درحالی است که مدیریت زندان‌های رژیم صهیونیستی در شماری از زندان‌ها اعلام کرد که قصد دارد فشارهای بیشتری علیه اسرا اعمال کند.این درحالی است که مدیریت زندان‌های رژیم صهیونیستی در شماری از زندان‌ها اعلام کرد که قصد دارد فشارهای بیشتری علیه اسرا اعمال کند.مسئولان رژیم صهیونیستی، اسیران فلسطینی را مدام از سلول و زندانی به زندان دیگر منتقل می کنند؛ این مساله که نقض توافق و تفاهمات صورت گرفته میان رژیم با جنبش اسیر فلسطینی در ماه مارس گذشته به شمار می آید؛ واکنش اسیران فلسطینی را برانگیخت. مسئولان رژیم صهیونیستی، اسیران فلسطینی را مدام از سلول و زندانی به زندان دیگر منتقل می کنند؛ این مساله که نقض توافق و تفاهمات صورت گرفته میان رژیم با جنبش اسیر فلسطینی در ماه مارس گذشته به شمار می آید؛ واکنش اسیران فلسطینی را برانگیخت.مسئولان رژیم صهیونیستی، اسیران فلسطینی را مدام از سلول و زندانی به زندان دیگر منتقل می کنند؛ این مساله که نقض توافق و تفاهمات صورت گرفته میان رژیم با جنبش اسیر فلسطینی در ماه مارس گذشته به شمار می آید؛ واکنش اسیران فلسطینی را برانگیخت.هشدار درباره وخامت اوضاع جسمانی «خلیل عواوده» اسیر فلسطینی هشدار درباره وخامت اوضاع جسمانی «خلیل عواوده» اسیر فلسطینییورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت 17 فلسطینی یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت 17 فلسطینیبه همین منظور اسیران فلسطینی اعلام کردند که اقدامات و فعالیت‌های خود علیه اقدامات ظالمانه مسئولان اسراییلی در زندان ها را ازسر خواهند گرفت. به همین منظور اسیران فلسطینی اعلام کردند که اقدامات و فعالیت‌های خود علیه اقدامات ظالمانه مسئولان اسراییلی در زندان ها را ازسر خواهند گرفت.به همین منظور اسیران فلسطینی اعلام کردند که اقدامات و فعالیت‌های خود علیه اقدامات ظالمانه مسئولان اسراییلی در زندان ها را ازسر خواهند گرفت.به گفته اسرای فلسطینی، اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی از توافقات قبلی خود در ماه مارس گذشته عقب‌نشینی کرده و تصمیم گرفته است سرکوب عمومی اسرا به خصوص اسرای محکوم به حبس ابد از طریق جابجایی اسرا هر 6 ماه یکبار را ازسر بگیرد. به گفته اسرای فلسطینی، اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی از توافقات قبلی خود در ماه مارس گذشته عقب‌نشینی کرده و تصمیم گرفته است سرکوب عمومی اسرا به خصوص اسرای محکوم به حبس ابد از طریق جابجایی اسرا هر 6 ماه یکبار را ازسر بگیرد.به گفته اسرای فلسطینی، اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی از توافقات قبلی خود در ماه مارس گذشته عقب‌نشینی کرده و تصمیم گرفته است سرکوب عمومی اسرا به خصوص اسرای محکوم به حبس ابد از طریق جابجایی اسرا هر 6 ماه یکبار را ازسر بگیرد.تعداد اسرا و بازداشت‌شدگان فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی به حدود 4550 رسیده است که 27 نفر آن‌ها را زنان، 175 نفر را افراد کم سن‌و سال و 670 نفر را اسرای محکوم به بازداشت اداری(بدون اتهام و محاکمه) تشکیل می‌دهند. تعداد اسرا و بازداشت‌شدگان فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی به حدود 4550 رسیده است که 27 نفر آن‌ها را زنان، 175 نفر را افراد کم سن‌و سال و 670 نفر را اسرای محکوم به بازداشت اداری(بدون اتهام و محاکمه) تشکیل می‌دهند.تعداد اسرا و بازداشت‌شدگان فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی به حدود 4550 رسیده است که 27 نفر آن‌ها را زنان، 175 نفر را افراد کم سن‌و سال و 670 نفر را اسرای محکوم به بازداشت اداری(بدون اتهام و محاکمه) تشکیل می‌دهند.انتهای پیام/ انتهای پیام/انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 654020